Logo

Řád v Chaossu

( 1 hlas ) 

 11. 4. 2015 Staré Hutě - hodinky zrovna ukazovali půl čtvrté odpoledne, když jsme přišli ke křížku, kde měl být sraz. Den byl slunečný, pomalu jsem se seznamovala s ostatními členy, kteří stejně netrpělivě a tiše vyčkávali příchodu velitelstva. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se tato idylka mohla nějak narušit…avšak přece!

Za několik málo okamžiků přijelo auto a z něj vyšly dvě osoby, zapsaly si naše jména a už nakládaly první trojici. Netušili jsme, kam je vezou, ani jestli je ještě někdy uvidíme. Toto se opakovalo zhruba každých 10 minut. Každých 10 minut znamenalo, že nás bylo o 3 méně. Přesto, že jsme se báli o naše životy, věřili jsme našemu velitelství, že ví, co dělá a tak jsme čekali.

„Ty, ty a ty půjdeš se mnou!“

Nejistým krokem jsem šla směrem k autu a ještě společně s dalšími 2 kluky jsme byli naloženi i s batohy. Cesta probíhala v naprosté tichosti. Nejspíš oba byli ve stejném transu jako já, neboť se neodvážili říci jediné slůvko. Přejeli jsme obydlenou oblast a vjížděli do kopce po rozmlácené cestě. Najednou auto prudce zastavilo.

„Dělej, vysedni z toho auta! Kleknout! Ruce za záda!“ řvali na nás přicházející maskované osoby, ani jsem jim nestačila pohlédnout do tváře. Bázlivě jsem ihned uposlechla rozkazu a vyčkávala, co se bude dít dál. Ruce mi byly násilím svázány a přes oči natažen šátek. Kamsi mě odváděli. To jestli jsou se mnou i mí spolucestující jsem si akorát mohla domýšlet podle hlasů, co jsem slyšela před sebou.

„Haha! Pacifista! Schody - dívej se, kam chodíš! Mlč!“

Posadili mě kamsi, neznámo kam, neznámo s kým. Slyšela jsem pouze temnou melodii, která jakoby vypadla z hororu. Tu a tam se nějaký odvážlivec pokusil něco říci (takže tu nejsem sama, dovtípila jsem se). 

„Proč se směješ?! Odpověz! Ticho! Kleknout!“

Najednou nás opět po trojicích odváděli, ale nikdo se už nevracel. Vždycky řečena ideologie strany a k ní příslušní 3 členové, po chvíli bouchnutí železných dveří a pak už nic... V poslední trojici jsem šla i já.

„Vzdej holt pánu Chaossu!“

 

Šátky sundány. Ocitly jsme se v tmavé místnosti vedle krbu. Před námi byl vládce Chossu a kolem stráž. Napravo bomba. Mohla jsem si prohlédnout i dva kluky, kteří se mnou byli.

„Tak vy byste chtěli teokracii? (výbuch smíchu) Odchod! Tady bude vládnout Chaoss!“

 

Zase nás kamsi odvedli. Najednou nám někdo strhnul šátky a rozvázal ruce. Partyzánka!

„Rychle vezměte si, co uznáte za vhodné. Nemáme moc času! Musíte najít vlajku, žerď a deaktivační kód k bombě. O půlnoci proběhne bitva o naši zemi. Musíme porazit Chaoss! Utíkejte, rychle!“

17.30 okolí Starých hutí. Rychle jsme sebrali nějaké věci a utíkali pryč. Po několika desítkách metrů, když jsme si mysleli, že snad se nacházíme v bezpečí, jsme se koukli na instrukce, jež nám byly dány. Také jsme se představili, toto poznávání probíhalo vlastně celou naši cestu. Podle mapy jsme si měli udělat menší okruh přes Salaš, hrad Buchlov a zpátky do Starých Hutí. A tak jsme šli. Po cestě jsme úspěšně našli kód na bombu a posíleni prvním úspěchem jsme spěchali najít žerď k vlajce.

Ve smrčí vedle nás se z ničemnic ozvalo hlasité zachrochtání. Zděšeně jsme se otočili a viděli jsme běžící divoká selátka. Naštěstí bachyně nikde, rychle jsme se ale radši vzdálili. Přeci jen, co kdyby?

Když jsme konečně stanuli na místě, kde podle nás měla být tyč, horečně jsme pátrali. Museli jsme hledat už dlouho -  tato skutečnost koneckonců byla poznat především díky stmívajícímu se nebi. Po půl hodině nám došlo, že jsme nejspíše trooošičku špatně…

Nechtěli jsme opět spoléhat na své schopnosti a radši se zeptali domorodců, kteří nás úspěšně navigovali. U pramene, ke kterému nás poslali, opravdu jakýsi klacek ležel. Popadli jsme jej a spěchali k dalšímu stanovišti. Vždyť už bylo 8 hodin a my měli před sebou asi polovinu cesty.

Krásné okolí hradu Buchlov jsem měla možnost si prohlédnout pěkně za hvězdné noci, stejně tak i rozrytou cestu. A to pěkně zblízka - když jsem několikrát zakopla a spadla. Ale nebylo čas fňukat. Ani jsem se nenadála a už jsme stáli před Check pointem, kde nás napojili a podpořili.

„Povinnosti volají, jdeme!“ zavelel Kopé a popoháněni zbývajícími 45 minutami jsme přidali do kroku, přeci jen před námi zhruba 4 km a nalezení vlajky. Lesem jsme šli ani nevím jak, ale dostali jsme se k jakémusi přístřešku, kde měla být zakopaná vlajka. Dobývali jsme se do země klacíky, ale po chvíli jsme ztratili ostych a hloubili díru i rukama.

 Posledních 5 minut!

„Je tu něco bílého!“ moudří tuší správně, byla to ona vlajka! Hlava nehlava rozeběhli jsme se na místo srazu, kde nám partyzán předal zbraně k boji proti přívržencům Chaossu.

00:00 okolí Starých Hutí. Odvedeni na naše stanoviště, vyčkávali jsme signálu, který měl odstartovat bitvu o znovuzískání vlády nad naší zemí.

„Píííííííííísk! (ohlušující písknutí)“

 „To byl asi ten signál, že?“

„Na Chaoss!“

Hrozivá bitva, hromadné akce Zastřel si svého Chaossáka. Útok. Úprk. Oživit. Běh. Rychle zpět. 

„Vlajka!“

 „Vyvěs ji!“

„ Máš?!“

 „Vítězství!“

„Rychle deaktivovat bombu, ať tu nezahyneme!“

„Máš ten kód?!“

Celá nervózní jsem kývla a viděla, jak se na mě upírá zhruba 25 nedočkavých párů očí. Celá nejistá jsem roztřeseně zmáčkla číselnou kombinaci…

…Naštěstí správnou! Tedy žádný výbuch se nekoná! A já si mohla oddychnout. Nyní jsme mohli nastolit náš režim – tedy teokracii.

„Jaké bude vaše první přání?“ Zamyslela jsem se.

„Prosila bych růžového jednorožce, a aby si na něm poté mohl každý zajezdit.“ Po 5 minutách kráčel důstojně po palouku růžový jednorožec! Honosný roh na čele a lesklá hřívá odrážející svit měsíce. Zájemci se mohli svésti, avšak poté byl jednorožec puštěn do přírody. 

„Pojďme dovnitř!“ posadili jsme se ve srubu a začali si sdělovat zážitky ze hry stejně jako naše jména. Ani pár her nesmělo chybět. Třeba takové garáže, či předávání předmětu. Mnoho smíchu na to, že jsme se ještě před několika hodinami krčili se svázanýma rukama v koutě.

Jaké ideologie zde byly zastoupeny a bojovaly tak o prosazení? 

Bylo jich celkem 5 - Caterva libertas, Dominatio Grex, Caterva Soter, Caterva famulus, Inmachinatio

Kolem 30 km v nohách, 24 nových přátel z celé republiky (9 organizátorů, 15 účastníků z toho 3 dívky), nezapomenutelná atmosféra, vítězství nad Chaossem = jedna  úžasná a nezapomenutelná akce – Chaoss 2015!

Chcete jména odvážlivců, díky kterým tu nevládne Chaoss? Zde jsou! 

Klíště, Jakub, Vojta, Pavel, Jakub, Markéta, Verča, Kopé, Čmoud, Gábina, Adam, Tomáš, Hans, Dodo, Ferda

A kdo měl tuto úžasnou akci na starost?

Účastníci NAŠROTU 2014, kteří ji udělali v rámci svého výstupního projektu – Nevřa, Smíšek, Fox, Albert, Twiggy, Eliška (+Vašek, František, Víťa). Díky vám všem! :)

Souvisejí články podle tagů
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.